Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кулага Еліна Вікторівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

1996 р. служба в органах внутрішніх справ України.

 

2000 - 2003 р.р. навчання в адюнктурі (кафедра теорії держави та права, НАВСУ).

 

2004 - старший викладач кафедри теорії держави та права Міжгалузевого інституту управління.

 

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ»  за спеціальностю 12.00.02. «Конституційне право».

 

2005р. - заступник декана юридичного факультету Міжгалузевої академії управління.

 

2007р. - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Міжгалузевої академії управління.

 

2010 р. - завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Міжгалузевої академії управління.

 

З 2012 р. по теперішній час – доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ЮІ КНЕУ.

 

Напрями наукових досліджень пов’язані з господарським правом у сфері технічного регулювання.

 

5 основних публікацій за останні 5 років :

1.Кулага Е. В. Правове забезпечення інституційних перетворень у системі технічного регулювання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2015. №11. С. 12-16.

2.Кулага Е. В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні. Журнал східноєвропейського права. Тhe Journal of Eastern European Law. 2016. № 29. С. 40-46.

3.Кулага Е.В. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні Підприємництво, господарство і право. 2017. №6. С. 158-164.

4.Кулага Е.В. Ключові напрями розвитку законодавства у сфері технічного регулювання відповідно до угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України. КНТУ 2016. С. 126-128.

5.Кулага Е.В. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів в Україні: проблеми і перспективи. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу. КНЕУ 2016. С. 39-41.

 

Дисципліни, які викладає – Господарське право; Актуальні проблеми господарського права.

 

Контактна інформація:e-mail: еlly9@ukr.net

 elina.kulaha@kneu.edu.ua

години консультацій:

верхній тиждень (понеділок) - 13.15 – 15.15.

нижній тиждень (понеділок) - 13.15 – 15.15.

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.