Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Марченко Віктор Борисович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Стислий опис професійної біографії - 

У 1996 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Працював юрисконсультом в органах державної податкової служби, недержавних організаціях, підприємницьких структурах.

З 2007 по 2009 рр. навчався в аспірантурі при Національному університеті Державної податкової служби України. У 2009 р. там же захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Вчене звання доцента присвоєно МОН 01.07.2011 р.

Період роботи у КНЕУ – з 1995 по 2007 рр. та з вересня 2015 р. по теперішній час. З 2009 по 2015 рр. викладав правові дисципліни на посадах доцента кафедри у вищих навчальних закладах м. Києва. З 2015 року – на посаді доцента кафедри підприємницького та корпоративного права ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток і становлення місцевого самоврядування в столиці України – місті Києві, високий професіоналізм» (2005 р.).

Напрями наукових досліджень обумовлені переліком навчальних дисциплін, що викладались і викладаються у рамках викладацької кар’єри. Це зокрема, такі дисципліни, як «Податкове право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Правове регулювання електронної комерції», «Господарське процесуальне право», «Інформаційне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право» та ряд інших.

5 основних публікацій за останні 5 років –

1. Марченко В.Б. Приєднання до плану BEPS та розвиток податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 176–181.

2. Марченко В.Б. Формування правових засад участі України в міжнародному обміні податковою інформацією. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С.84–89.

3. Марченко В.Б. Правові засади державного контролю у сфері електронного цифрового підпису. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 4. С. 185–188.

4. Марченко В.Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні. Адміністративне право і процес. 2017. № 2. С. 136–143.

5. Марченко В.Б., Діхтієвський П.В. Проблеми використання та захисту персональних даних в умовах загрози інтересам національної безпеки. Адміністративне право і процес. 2016. № 1. С. 106–115.

Дисципліни, які викладає – «Правове регулювання електронної комерції», «Господарське процесуальне право», «Правове регулювання господарської діяльності».

Контактна інформація –

тел. сл.: 044 489-09-34,

e-mail: mvb1@kneu.edu.ua

номер кабінету: 307, поверх 3, корпус 5.

години консультацій:

середа 14:30-16:30 (верх. тижд.),

четвер 16:00-18:00 (нижн. тижд.).

 

ПОСИЛАННЯ НА :

- контактне заняття : 27.03.21, 13:00

- консультацію : 16.04.21, 11:30

з факультативного вивчення дисципліни "Правове забезпечення комерційної діяльності та логістики":


Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9538643461?pwd=ais5ZCtaOTJhVGlKdFdYbEVXbzRIUT09

Meeting ID: 953 864 3461
Passcode: 1234