Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Морозова Вероніка Олексіївна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

У 2015 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, здобула ступінь магістра за спеціальністю «правознавство» та кваліфікацію магістра права; викладача правознавства (диплом з відзнакою) і спеціаліста за спеціальністю «психологія» та кваліфікацію психолога (диплом з відзнакою).

З 2015 року по теперішній час – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва (кафедра галузевих юридичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

У 2014 році пройшла навчання за програмою підготовки «Безпека туристичного бізнесу» (Університет економіки та права «Крок» (Україна) при участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланда (Норвегія) тривалістю 500 годин.

У 2015 році підвищила кваліфікацію, успішно виконавши навчальну програму курсу «Мультимедійні технології навчання» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

У 2015 році прослухала курс «Європейське парламентське право» (110 год.) в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

У 2018 році взяла участь у тренінгу з «Громадянської освіти та методики її навчання».

 

Напрями наукових досліджень пов’язані з інформаційними правами фізичної особи у сфері охорони здоров’я.

 

5 основних публікацій за останні 5 років:

1. Морозова В. О. Державна політика та стратегії США у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів / В. О. Морозова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Серія 22. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 154–159.

2. Морозова В. О. Інформаційні права у сфері охорони здоров’я як суб’єктивні цивільні права / В. О. Морозова // Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 6. – С. 98–103.

3. Морозова В. О. Класифікація інформаційних прав фізичної особи у сфері охорони здоров’я / В. О. Морозова // Порівняльно–аналітичне право. – 2017. – № 2. – С. 76–79.

4. Морозова В. О. Межі інформаційних суб’єктивних прав у сфері охорони здоров’я: збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності». – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2017. – С. 77–78.

5. Морозова В. О. Поняття інформаційних прав: збірник матеріалів Міжнародної наук.–практичної конференції «Європейська наука ХХІ ст. – 2017» (7–15 травня 2017 р.). – Przemysl: Nauka i studia, 2017. – С. 33–35.

 

Дисципліни, які викладає: Правове регулювання господарської діяльності; Корпоративне право; Господарське право.

 

Контактна інформація: e-mail: veronika.morozova@kneu.edu.ua

 

Години консультацій:

нижній тиждень (четвер) – 10.15–11.30 (номер кабінету – 139, поверх 1, корпус 1);

нижній тиждень (п’ятниця) – 11.20–12.20 (номер кабінету – 307, поверх 3, корпус 5);

верхній тиждень (вівторок) – 14.30–15.30 (номер кабінету – 307, поверх 3, корпус 5);

верхній тиждень (четвер) – 8.00–9.30 (номер кабінету – 139, поверх 1, корпус 1).