Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Намясенко Ольга Кузьмінівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії –

 

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство», здобувши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістра права.

З 2003 р. по 2006 р. навчалася в аспірантурі КНЕУ. З грудня 2006 р. працює на кафедрі підприємницького та корпоративного права.

У квітні 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правовий статус судді Конституційного Суду України» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

З 2010 р. по 2015 р. була заступником декана юридичного факультету з наукової роботи.

Є почесним членом Союзу юристів України.

Загальна кількість наукових публікацій – 25.

Дисципліни, які викладає – «Господарське процесуальне право», «Актуальні проблеми господарського судочинства» та ін.

Контактна інформація: e-mail: namiasenko.olga@kneu.edu.ua