Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шаталова Лариса Миколаївна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії –

У 2007 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «правознавство» отримала кваліфікацію – магістр права.

2007-2016 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права КНЕУ.

2011-2016 рр. – здобувач кафедри конституційного та адміністративного права КНЕУ.

2016-2018 рр. – старший викладач кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

З 2019 р. – доцент кафедри підприємницького та корпоративного права КНЕУ.

У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади діяльності Міністерства освіти і науки України» зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

Напрями наукових дослідженьпов’язані з діяльністю Міністерства освіти і науки України, правовим статусом центральних органів виконавчої влади та формам публічного адміністрування освітньо-науковою сферою, проблемами правового регулювання здійснення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності.

5 основних публікацій за останні 5 років –

  1. Шаталова Л. Н. Административно-правовые основы предоставления административных услуг Министерством образования и науки Украины: теория и практика. / Л. Н. Шаталова // Legea si Viata.  2016.  Nr. 4/3 (292).  С. 96 – 100.
  2. Шаталова Л. М. Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України / Л. М. Шаталова // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 180-183.
  3. Шаталова Л. М. Державні підприємства як суб’єкти реалізації компетенції Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] / Л. М. Шаталова // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – №. 6. – С. 289-291. – Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2017/87.pdf
  4. Шаталова Л. М. Контрольно-наглядова діяльність Міністерства освіти і науки України: теорія та практика / Л. М. Шаталова // Правове регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2018. – № 17. – С. 140-147.
  5. Загальний та спрощений порядок укладення електронних договорів / Л. М. Шаталова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Серія ПРАВО. Випуск 59. Том 1. С. 189-192.

Дисципліни, які викладає – Правове регулювання господарської діяльності; Правове регулювання економіки.

Контактна інформація: тел. сл. 044 205-54-84   (каб. 307),

e-mail: shatalova_lm@kneu.edu.ua

години консультацій:

верхній тиждень (середа) – 16.00 – 18.00 номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.

нижній тиждень (середа) – 16.00 – 18.00  номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.