Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шимон Світлана Іванівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії у системі освіти та науки: 

Вища юридична освіта: юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. 

1995-1999 рр. – Інститут законодавства Верховної ради України (старший науковий співробітник, Вчений секретар). 1997-2007 рр. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра правового регулювання економіки (доцент, заступник завідувача); кафедра цивільного та трудового права (завідувач). 2007-2015 рр. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра цивільного та трудового права (доцент, завідувач). З вересня 2015 р. по теперішній час – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра підприємницького та корпоративного права (завідувач).

Кандидатську дисертацію захистила У 1998 р.;  докторську дисертацію захистила в 2014 р.  Наукова спеціальність:12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» . 

Вчене звання доцента присвоєно МОН  України  у 2002 р.

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Напрями наукових досліджень: проблеми правового регулювання обороту майнових прав та інших нематеріальних майнових об’єктів, відшкодування майнової та моральної шкоди, майнові правовідносини подружжя; морально-правові засади цивільного та сімейного права.

5 основних публікації за останні 5 років –

1. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин : монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

2. Shymon S. Сompliance auditing in public administration: ukrainian perspectives/ Y. Slobodianyk, S. Shymon, V. Adam // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 320-331.  

3.Шимон С. І. Право власності на бездокументарні цінні папери. Правове регулювання економіки. Зб. наук. пр., 2018/17. С. 158-169.

4. Шимон С. І. Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2017. – № 16. – С. 171–180.

5. Шимон С. І. Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції / С. І. Шимон // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр.  – 2016. – № 15. – С. 105–116.

Дисципліни, які викладає: Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва; Торгівельне право (магістерський рівень навчання); Доктрина приватного права (PhD); Цивільне право; Сімейне право (післядипломна освіта).

Нагороди Міністерства освіти і науки України: Грамота (2006 р.), Нагрудний знак "Відмінник освіти" (2015 р.), Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (2018 р.).

Контактна інформація –  

тел. сл. (044) 489 - 09 - 34; 

e-mail: svitlana.shymon@kneu.edu.ua                                     

години консультацій: 12.30-14.00, понеділок

номер кабінету 321, поверх 3, корпус 5.