Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шимон Світлана Іванівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії у системі освіти та науки: 

Вища юридична освіта: юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. 

1995-1999 рр. – Інститут законодавства Верховної ради України (старший науковий співробітник, Вчений секретар). 1997-2007 рр. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра правового регулювання економіки (доцент, заступник завідувача); кафедра цивільного та трудового права (завідувач). 2007-2015 рр. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, кафедра цивільного та трудового права (доцент, завідувач). З вересня 2015 р. по теперішній час – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра підприємницького та корпоративного права (завідувач).

Кандидатську дисертацію захистила У 1998 р.;  докторську дисертацію захистила в 2014 р.  Наукова спеціальність:12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» . 

Вчене звання доцента присвоєно МОН  України  у 2002 р.

Вчене звання професора присвоєне у 2020 р.

Дисципліни, які викладає: Захист прав споживачів (бакалаврський рівень), Методика вирішення юридичних казусів (магістерський рівень навчання); Доктрина приватного права (PhD); Цивільне право; Сімейне право (післядипломна освіта).

Має досвід викладання таких дисциплін: на першому (бакалаврському) рівні - цивільне право, сімейне право; на другому (магістерському) рівні - правове регулювання договiрних відносин, деліктні зобов'язання в цивільному праві, недоговірні зобов'язання суб'єктів господарювання; цивільне та торгове право зарубіжних країн; торгівельне право.

Є членом та секретарем підкомісії 081 «Право» Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права НМР Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України № 582 від 25 квітня 2019 р. «Про затвердження персонального складу Науково0методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»).

Має досвід науково-експертної роботи: складання експертних висновків щодо локальних нормативних актів організації (юридичних осіб); щодо проектів законодавчих актів тощо.

Напрями наукових досліджень: проблеми правового регулювання обороту майнових прав та інших нематеріальних майнових об’єктів, відшкодування майнової та моральної шкоди, майнові правовідносини подружжя; морально-правові засади цивільного та сімейного права.

5 основних публікації за останні 5 років –

  1. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України [Текст] / за заг. ред. Т. В. Боднар, О. В. Дзери., Юрінком Інтер, 2020, 552 с.
  2.   Shymon S., Gusarov K., Riabchenko Y., Kostyria O. Kovryha O.Trade secret protection in Ukraine and Germany: comparative analysis // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Issue 1, 2020,P. 2-10(Міжнародні наукометричні бази: Scopus )– URL:  https://www.abacademies.org/articles/trade-secret-protection-in-ukraine-and-germany-comparative-analysis-9027.html
  3. Shymon S., Kolomiets-Ludwig, E., Osiejewicz, Jo., Krawczyk, D. & Kaminska, B.The Role of Country Brand in Providing Economic Resilience//Marketing and Management of Innovations, 2020, 1, P. 303-311. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2020/1/303-311 (https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/A380-2020_Shymon_0.pdf)   
  4. Shymon S., Balyk I., Kykot P., Shatalova L., Harust Y. Administrative and legal bases of consumer rights protection on the internet / Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas -Universidade Federal da Paraíba, V. 9, № 05, 2020 – Special Edition ( №01, 2020; ISSN | 2179-7137); P/ 72-88 /  https://www.periodicojs.com.br/index.php/gei/article/view/25
  5. Shymon S. I., Fedorchenko N. V., Vyshnovetska S.V., Mikhnevych L.V., Bazhenov M. I. Public Organization as a Subject of Civil Legal Relations According to Law of Ukraine and Commonwealth of Independent States (CIS) Countries // Journal of Advanced Research in Law and EconomicsVol 10 № 5 (2019): JARLE Volume X Issue 5(43)  - p.1421-1433.  https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4826

  Підвищення кваліфікації: Люблінськийнауково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща); «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки" (Сеттифікат 01.12.2017);  Національна академія правових наук України (м. Харків; за підтримки USAID «Нове правосуддя»);  Педагогічна майстерня: методика викладання галузевих юридичних дисциплін; (Сертифікат;18.01.2020 р.).

Підготувала 3-х кандидатів юридичних наук: Конончук Н.М. (2014), Чернега В. М. (2015 р.), Клочко Т. Ю. (2017 р.).

Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Протягом 2016-2020 рр. виступила офіційним опонентом на захисті 6 докторських дисертацій (здобувачі: Харченко Г.Г., Сенюта І.Я., Давидова Н.О., Великанова М.М., Блажівська Н.Є., Стефанчук М.О.) та 5 кандидатських дисертацій (здобувачі: Простибоженко О.С., Коросташивець Ю.Г., Дмитренко В.Ю., Лур'є Д.А., Ріш Ф.А.).

Нагороди Міністерства освіти і науки України: Грамота (2006 р.), Нагрудний знак "Відмінник освіти" (2015 р.), Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (2018 р.); Грамота Верховної Ради України (2020 р.)

Контактна інформація –  

тел. сл. (044) 489 - 09 - 34; 

e-mail: svitlana.shymon@kneu.edu.ua                                     

години консультацій: 12.30-14.00, понеділок

номер кабінету 321, поверх 3, корпус 5.