Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Удовенко Юлія Олександрівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Заступник завідувача кафедри
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

2008 р. помічник адвоката в правничій фірмі «Софія».

2008  - 2012 р.р. навчання в аспірантурі без відриву від виробництва (кафедра конституційного та адміністративного права, КНЕУ).

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм адміністративно-правового забезпечення прав людини в умовах надзвичайних ситуацій»  зі спеціальності 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

2011 р. старший викладач кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

З 2015 р. по теперішній час – доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ЮІ КНЕУ.

З 2016 р. по теперішній час – заступник завідувача кафедри підприємницького та корпоративного права.

Напрями наукових досліджень пов’язані з земельним правом та правочинами із земельними ділянками.

5 основних публікації за останні 5 років :

1. Шматова Ю. О. Медична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: проблемні питання її реалізації. Митна справа. 2013. № 5. С. 174-179.

2. Шматова Ю. О. Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель. Правове регулювання економіки. 2014. Вип. 14. С. 305-316.

3. Шматова Ю. А. Проблемы теории и практики получения земельного участка участниками антитеррористической операции. LegeasiViata. 2015. №11- 3. С. 134–138.

4. Шматова Ю. О. Проблемні питання отримання учасниками антитерористичної операції земельних ділянок для будівництва житла. Правове регулювання економіки. 2015. № 15. С. 168-180.

5. Шматова Ю. А. Получение женщинами-участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих. LegeasiViata. 2016. №. 7/2. С. 138–141.

Дисципліни, які викладає – Земельне право; Правочини із земельними ділянками; Господарське процесуальне право.

Контактна інформація: e-mail: shmatova_85@ukr.net

години консультацій:

верхній тиждень (вівторок ) -13.15 – 15.50.

нижній тиждень (понеділок) - 14.40-16.40.

 

                  номер кабінету 316, поверх 3, корпус 5.