Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Замрига Артур Вікторович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії –

2013р. – закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію магістра права (диплом з відзнакою).

 

2013-2016 рр. – асистент кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

 

2014-2015 рр. – пройшов стажування за програмою тренінг-курсів спеціальної педагогічної підготовки «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», та отримав свідоцтво з відзнакою.

 

2014-2016 рр. – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва (ННЦ «Інститут аграрної економіки»).

 

З 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри підприємницького та корпоративного права КНЕУ.

 

У 2016 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування та розвиток інноваційних процесів в галузі рослинництва» зі спеціальності 08.00.03 «Управління національним господарством».

 

28.11.2019 – рішенням вченої ради КНЕУ ім. Вадима Гетьмана присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289).

 

Підвищення кваліфікації. з 25 березня по 5 квітня 2019 року в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшов науково-педагогічне стажування.

 

Член громадської організації «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії в сфері права» (з 2018 р.).

 

Член громадської організації «Академія адміністративно-правових наук» (з 2019 р.).

 

Напрями наукових досліджень пов’язані з правовим регулюванням економіки, правовим регулюванням господарської діяльності, правовим регулюванням діяльності субєктів малого бізнесу.

Є автором 40 наукових праць.

 

5 основних публікацій за останні 5 років –

  1. Замрига А. В. Господарське договірне право як правовий інститут / А. В. Замрига // науково практичний господарсько-правовий журнал Підприємництво, Господарство і Право. – 2017. – випуск № .– С. 94–97.

  2. Замрига А. В. Правовий статус агрохолдингу як акціонерного товариства / А. В. Замрига // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 8-9 грудня 2017 р. – Херсон: Херсонський державний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Південний регіональний науковий центр національної академії правових наук україни, 2017. – С. 43–46.

  3. Замрига А. В. Правове регулювання господарських відносин у зоні проведення антитерористичної операції / А. В. Замрига // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 9-10 лютого 2018 р. – Одеса: Громадська організація «Причорноморська фундація права», 2018. – С. 24–30.

  4. Замрига А. В. Проблематика тлумачення поняття «господарські договори» / А. В. Замрига // Законодавство України: недоліки, проблеми, систематизації та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р. – Херсон: Херсонський державний університет, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Південний регіональний науковий центр національної академії правових наук україни, 2018. – С. 38–42.

  5. Замрига А. В. Проблематика здійснення господарської діяльності в зоні проведення Антитерористичної операції / А. В. Замрига // наукововий журнал Приватне та публічне право. – 2018. – випуск № 1/2018.– С. 45–49.

Дисципліни, які викладає – «Господарське право», «Інвестиційне право», «Правове регулювання економіки», «Правове регулювання господарської діяльності», «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу», для студентів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Правознавство», та «Економіка».

 

Контактна інформація – 

 тел. сл. 044-205-54-84,

e-mail: artur.zamryha@kneu.edu.ua

години консультацій: понеділок, 11:00-13:00

номер кабінету 307, поверх 3, корпус 5.