Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гайдулін Олександр Олександрович

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:

Доктор юридичних наук, доцент Олександр Олександрович Гайдулін, 1956 р.н., росіянин, має науково-педагогічний стаж понад 30 років. Капітан І рангу запасу Гайдулін О.О. під час служби у Збройних Силах з 1974 – 2000 р. отримав досвід бойових служб на підводних човнах в різних районах Тихого океану (1981, 1982, 1986 роках). З 1990 р. обіймав різні посади в системі військової освіти: викладача, помічника начальника навчального відділу-начальника групи професійного психологічного добору, старшого викладача, заступника начальника організаційно-аналітичного відділу, начальника кафедри політології та права та отримав освіту по всіх рівнях підготовки військових кадрів: Уссурійське суворовське військове училище (1974); Київське вище військово-морське політичне училище (1978); Воєнно-політична академія, військово-педагогічний факультет (з відзнакою) (1990). У 1994 закінчив заочну ад'юнктуру Гуманітарної академії Збройних Сил і отримав кваліфікацію «філософ-дослідник». У цьому ж році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему "Логіко-гносеологічний аналіз здорового глузду у військово-науковому пізнанні". У січні 2010 року у Спеціалізованій вченій раді при Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва НАПрН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зближення контрактного права країн — членів Європейського Союзу: основні засоби та напрями» за спеціальністю 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 2002 року закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримав вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію юриста. Викладання правових дисциплін розпочав у 1994 році, коли очолив кафедру політології та права Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України. 25 лютого 1999 року було присвоєне вчене звання доцента кафедри політології та права. 2000 року після звільнення з лав Збройних Сил України обіймав посади декана факультету лінгвістики і права та професора кафедри права Європейського Союзу Міжнародного науково-технічного університету (IV рівень акредитації). З 2003 року у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ імені Вадима Гетьмана) на посаді доцента кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету. 2004 р. пройшов стажування в університеті Носамбрія (м. Ньюкасл, Великобританія) у межах Спільного європейського проекту «Нові навчальні програми з міжнародного економічного права в КНЕУ», якій переміг на конкурсі, організованому Європейською комісією в рамках програми TEMPUS—III. За результатами стажування розроблено і з 2006 року читається авторський курс «Європейське контрактне право». Він також читає нормативні дисципліни «Міжнародне приватне право» та «Міжнародне торгове право». Зараз розробляє новий курс «Міжнародний комерційний арбітраж». Засвоєні курси знайшли своє відбиття у відповідних навчальних посібниках, які були видані за грифом Міністерства освіти та науки України (у 2005 та 2007 - у співавторстві, у 2008 та 2015 - одноосібні). З вересня 2008 працює за сумісництвом на посаді професора кафедри правового забезпечення Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Має досвід викладання дисциплін «Філософія права», «Правотворча діяльність у Збройних Силах України», «Military Aspects of the International Law» (англійською мовою). Доцент Гайдулін О.О. продовжує постійно працювати над підвищенням свого наукового рівня. Загальний обсяг публікацій понад 90 робіт загальним обсягом близько 214 др.арк. Зокрема він є автором 8 монографій (з яких 4 – одноосібні, а 4 - у співавторстві). Основними серед них є: «Зближення контрактного права європейських країн» (2009 р.) та «Європеїзація контрактного права» (2012 р.). Має високі морально-психологічні якості. Нагороджений: медаллю “За бойові заслуги” Указом Верховної Ради СРСР від 17 лютого 1984, знаком “Відмінник освіти України” наказом Міністра освіти і науки України №136-к від 28 лютого 2002 року, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 15712 наказом від 25.112011 № 588-к, Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 №4148.