Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркарян Марина Валеріївна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

           Маркарян М.В. має дві вищих освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями «Міжнародне право» та «Правознавство».
            Трудову діяльність розпочала з 2006 року в ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (далі − КиМУ) на посаді помічника проректора з наукової роботи. З 2008 року − заступник керівника Центру міжнародних і громадських зв’язків КиМУ; з 2010 − викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, а також за внутрішнім сумісництвом − виконуючий обов’язки керівника Центру міжнародних і громадських зв’язків цього ж університету.

         З вересня 2015 року − асистент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
           З вересня 2016 року - старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
           З травня 2017 року − заступник завідувача кафедри теорії та історії права.
           З січня 2022 року − заступник завідувача кафедри теорії та історії права, доцент.

       Коло наукових інтересів становлять: теорія права, історичний розвиток державотворення України, міграційне право, міжнародне публічне право, право зовнішніх зносин та ін.

         У 2021 році захистила  дисертацію на тему "Адміністративно-правовий статус закордонних дипломатичних установ України" та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.        

           Забезпечує викладання навчальних дисципліни "Теорія права", "Загальна історія права".

          Є співкерівником студентського наукового гуртка "Історія права".