Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркарян Марина Валеріївна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник завідувача кафедри, старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

           У 2010 році закінчила ПВНЗ «Київський міжнародний університет», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» й здобула кваліфікацію юриста-міжнародника.

            Трудову діяльність розпочала з 2006 року в ПВНЗ «Київський міжнародний університет» (далі − КиМУ) на посаді помічника проректора з наукової роботи. З 2008 року − заступник керівника Центру міжнародних і громадських зв’язків КиМУ; а з 2010 − викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, а також за внутрішнім сумісництвом − виконуючий обов’язки керівника Центру міжнародних і громадських зв’язків цього ж університету.

           З вересня 2015 року − асистент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

           З вересня 2016 року - старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.

            З травня 2017 року − заступник завідувача кафедри теорії та історії права.

         Коло наукових інтересів становлять: теорія держави і права, історичний розвиток державотворення України, міграційне право, міжнародне публічне право, право зовнішніх зносин, проблеми зовнішньої політики України та ін.

        Працює над дисертацією "Адміністративно-правовий статус дипломатичних представництв України за кордоном" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

           Забезпечує викладання дисципліни «Вступ до спеціальності: юридична деонтологія (тренінг-курс)», "Історія права зарубіжних країн"