Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пікуля Тетяна Олександрівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Освіта

1996 р., Українська академія внутрішніх справ, юрист, правознавство (Київ, Україна)

2000 р., ад`юнктура, Національна академія внутрішніх справ України (Київ. Україна) 

2004 р., Національна академія внутрішніх справ, кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (Київ, Україна)

2011 р., МОН Україна, вчене звання доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Академічні посади

2000 р., викладач кафедри теорії та історії держави і права Київського інституту внутрішніх справ

2003 р., старший викладач кафедри теорії держави та права Київського юридичного інституту внутрішніх справ

2007 р., доцент кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

2020 р., доцент кафедри теорії та історії права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"