Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шаркова Ірина Миколаївна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

    Першу вищу освіту здобула в Київському політехнічному інституті (в 1984 р.), а другу (юридичну) - у Київському національному економічному університеті (2000 р.). Трудову діяльність розпочала інженером-технологом на ПО «Завод Арсенал». Здобуті юридичні знання та навички застосовувала на практиці, працюючи в Інституті законодавства Верховної Ради України на посаді старшого наукового співробітника (1995-2002 рр.). На юридичному факультеті КНЕУ працює з 2002 р.

    Викладає науку «Історія держави і права зарубіжних країн» та дисципліну «Правознавство» для студентів-економістів, має досвід викладання науки «Римське приватне право» та спецкурсу «Правове регулювання ринку нерухомості». Загальна кількість публікацій - понад 35, основні з яких: монографія: «Принцип добросовісності в римському приватному праві : історія та сучасність» (2011); навчальний посібник: «Правове регулювання ринку нерухомості в Україні» (2005). Тема дисертаційного дослідження «Принцип добросовісності (bona fides) та його рецепція в цивільне законодавство України». Коло наукових інтересів: римське право, компаративна цивілістика. Близько десяти років виконує обов’язки редактора газети юридичного факультету «Правознавець». Куратор студентської навчальної групи.