Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Солопенко Валентина Василівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

У 2012 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра з права.

У 2013 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

У 2018 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Трудову діяльність розпочала з грудня 2013 року в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу юридичного факультету; з квітня 2017 року – на посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу І категорії навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (за сумісництвом).

З вересня 2018 року − асистент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З листопада 2019 року - доцент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2019 році захистила  дисертацію на тему  "Правове регулювання видатків на фізичну культуру та спорт" та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З лютого 2020 року виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

У вересні 2020 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії та історії права.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін "Правові системи сучасності",  "Право" (для неюридичних спеціальностей) та "Право (Правове регулювання туристичної діяльності)".