Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Власенко Валентина Василівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

У 2012 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра з права.

У 2013 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

У 2018 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Трудову діяльність розпочала з грудня 2013 року в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу юридичного факультету; з квітня 2017 року – на посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу І категорії навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (за сумісництвом).

З вересня 2018 року − асистент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З листопада 2019 року - доцент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2019 році захистила  дисертацію на тему  "Правове регулювання видатків на фізичну культуру та спорт" та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З лютого 2020 року виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

У вересні 2020 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії та історії права.

У 2021 році пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування «Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників» за фахом «Юридичні науки», яке проходило в Західному університеті Василе Голдіші у м. Арад (Румунія).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін "Правові системи сучасності",  "Право" (для економічних спеціальностей).

Контактне заняття факультативного вивчення, понад обсяги встановлені навчальними планами з навчальної дисципліни "Право".
Дата – 23.10.2021 р.
Час – 11.30.
Посилання на заняття: https://us04web.zoom.us/j/74314692305?pwd=QlNEbldwVGNLUmZNSC9EL3p6NnRGQT09
Идентификатор конференции: 743 1469 2305
Код доступа: rv7Us5
 
 
Консультація факультативного вивчення, понад обсяги встановлені навчальними планами  з навчальної дисципліни  "Право"
Дата - 27.11.2021 р.
Час - 13.00
Посилання на заняття: https://us04web.zoom.us/j/76115735469?pwd=dG15QnNLOTJkK3l5cUUrUFhxSFhoZz09
Идентификатор конференции: 761 1573 5469
Код доступа: ZhEV3c