Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чорна Вікторія Григорівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

     В 2008 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», в 2009 році магістратуру Київського національного університету внутрішніх справ. У жовтні 2010 року вступила до докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 16 березня 2011 року захистила дисертаційне дослідження за темою «Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти України» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
     У лютому 2015 р. отримала вчене званнядоцент кафедри адміністративного права і процесу (атестат доцента 12ДЦ №041402 від 26 лютого 2015 р.).
     З листопада 2009 року працювала викладачем Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, з вересня 2010 року - у Національній академії внутрішніх справ. У 2010-2011 рр. працювала на посаді викладача кафедри адміністративно-правових дисциплін та менеджменту юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології (далі – ННІПП). З вересня 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри адміністративно-правових дисциплін та менеджменту. З вересня 2012 року переведена на посаду доцента кафедри адміністративного права ННІПП. З вересня 2013 року до 2018 року працювала на посаді доцента кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.
     У своєму  науковому доробці має: монографія – 2, з них одна одноособова; фахові статті – 30; міжнародні статті – 6; конференції, в тому числі, міжнародні – 50, з них одноособово 20.
     Здійснила наукове керівництво під час підготовки та захисту двох кандидатських дисертацій. Виступила офіційним опонентом під час захисту 20 дисертаційних досліджень.Підготувала близько п’ятдесяти відгуків на автореферати дисертаційних досліджень. 
     У листопаді 2014 року закінчила курси підвищення кваліфікації за напрямком «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» в Навчально-методичному центрі Державної служби фінансового моніторингу України.
     У березні 2018 року проходила підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації фахівців для надання домедичної допомоги. Міжнародне стажування: Humanities and natural sciences university in Sandomierz Certificate of completion in scientific and pedagogic internship on (11-15 june2018Sandomierz, Republic of Poland) за фахом «Юридичні науки» в обсязі 3кредити (108годин). Підготувала доповідь: "Напрямки удосконалення процесу викладання в закладах вищої освіти". Scientific andpedagogic internship «Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers» : Internship proceedings, June 11-15, 2018. Sandomierz. Р. 218-224.