Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Риндюк Віра Іванівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

   

У 2001 р. закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету за спеціальністю “Правознавство” отримавши другу вищу освіту (перша освіта - факультет кібернетики Київского університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Прикладна математика”).

Працювала в Інституті законодавства Верховної Ради України на посадах консультанта відділу інформаційного та організаційно-технічного забезпечення, старшого наукового консультанта відділу теорії і методології законодавчої діяльності, конституційного, адміністративного і фінансового законодавства; в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України – молодшим науковим співробітником Центру теоретичних проблем законотворчості та молодшим науковим співробітником відділу конституційного права та місцевого самоврядування; в Київському університеті права НАН України - завідувачем Центру дистанційного навчання, доцентом кафедри теорії та історії держави і права.

З 2008 року працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана – спочатку на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри теорії та історії держави і права. Забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: “Проблеми теорії держави і права”, “Нормотворча діяльність”, “Правознавство”.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: “Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація в Україні”(спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень).