Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Власенко Валентина Василівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

У 2012 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра з права.

У 2013 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

У 2018 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Трудову діяльність розпочала з грудня 2013 року в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу юридичного факультету; з квітня 2017 року – на посаді інспектора з контролю за забезпеченням навчального процесу І категорії навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (за сумісництвом).

З вересня 2018 року − асистент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З листопада 2019 року - доцент кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2019 році захистила  дисертацію на тему  "Правове регулювання видатків на фізичну культуру та спорт" та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 − адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З лютого 2020 року виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

У вересні 2020 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії та історії права.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін "Правові системи сучасності",  "Право" (для неюридичних спеціальностей).