Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тимчик Галина Степанівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

    Народилася 31 травня 1978 року на Закарпатті (м. Хуст); навчалась в Хустській гімназії Закарпатської області.

    У 2001 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного економічного університету та розпочала роботу на посаді асистента кафедри правознавства в університеті. В подальшому була призначена на посаду старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права.

   Напрямки наукових досліджень: адміністративно-правовий статус осіб, визнаних біженцями в Україні, їх інтеграція в українське суспільство, проблеми підготовки юристів неюридичними вищими закладами освіти. Є автором більше 25 публікацій наукового, начально-методичного характеру, найважливіші з них стосуються проблем правового забезпечення адміністративно-правового статусу біженців в Україні. Зокрема, сформулювала пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства в сфері забезпечення дотримання прав та свобод осіб, визнаних біженцями в Україні та запропонувала конкретні шляхи їх адаптації до умов сучасного українського суспільства. Є автором одного з підрозділів колективної монографії «Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави». Займаючись питаннями господарського та цивільного права, опублікувала низку статей у газеті «Юридична практика», журналах «Український юрист» та «Юридичний журнал».

    Є співавтором навчального посібника для самостійного вивчення з дисципліни «Університетська освіта та юридична деонтологія». Розробила методичне забезпечення з курсу «Університетська освіта та юридична деонтологія». Бере активну участь у науково-організаційний та методичній роботі кафедри, в підготовці щорічних студентських наукових конференцій.

      Основні навчальні курси, які викладає: «Університетська освіта та юридична деонтологія», «Правознавство».

     Будучи членом Вченої ради юридичного факультету, виконує обов’язки вченого секретаря. Упродовж останніх трьох років виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи. Є відповідальною на кафедрі за організацію переддипломної практики студентів юридичного факультету та здійснює контроль за організацією студентської наукової діяльності на першому курсі.

     У 2013 році за внесок в розвиток юридичної науки та освіти, плідну науково-педагогічну діяльність відзначена Подякою Голови національно-експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.