Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Юридична деонтологія (тренінг-курс)

Модуль І
ТЕМА 1. Вступ до спеціальності: юридична деонтологія як навчальна дисципліна.
ТЕМА 2. КНЕУ у системі національної та європейської вищої освіти
ТЕМА  3. Юридична професія та юридична діяльність: поняття, сутність та зміст
ТЕМА  4. Юридична наукова діяльність
ТЕМА 5. Юридичні спеціальності
ТЕМА 6. Професійна діяльність слідчого
ТЕМА 7. Професійна діяльність судді
ТЕМА 8. Професійна діяльність прокурора
Модуль ІІ
ТЕМА 9. Професійна діяльність адвоката
ТЕМА 10. Професійна діяльність нотаріуса
ТЕМА 11. Професійна діяльність працівників юридичної служби
ТЕМА 12. Правова культура юриста
ТЕМА 13. Етична культура юриста
ТЕМА 14. Естетична культура юриста
ТЕМА 15. Політична та інформаційна культура юриста
ТЕМА 16. Стандарти юридичної професії

Викладацький склад:
кандидат юридичних наук, доцент  Кожура Л.О.;
ст. викладач Маркарян М.В.

Тривалість: 90 год., кредити ЕСТS — 3, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 8 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32 академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 9 академічних годин).

Оцінювання
Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю. Завданням поточного модульного контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами програми, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього семінарського заняття відповідного семестру.

Остання редакція: 08.10.16

Публікаціі з предмету