Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-дослідний центр політико-правових досліджень і нормотворчої діяльності