Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 29 "Міжнародні відносини"
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський) рівень
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 "Міжнародні економічні відносини"
КВАЛІФІКАЦІЯ Магістр міжнародних економічних відносин

  Стандарт вищої освіти  
ОПП 2019 Опис програми Робочі програми та методичні матеріали дисциплін
  Навчальні плани Рецензії стейкхолдерів
ОПП 2020 Опис програми Робочі програми та методичні матеріали дисциплін
  Навчальні плани Каталог вибіркових дисциплін

   

   Освітньо-професійна програма магістерського рівня «Міжнародні економічні відносини» є новою спеціальністю, що являє собою класичний напрямок підготовки економістів-міжнародників в КНЕУ. Вона покликана сформувати професійні компетенції, необхідні для роботи як на міжнародному, державному, так і на бізнесовому рівнях. Навчальний план освітньо-професійної програми сформований з врахуванням вимог провідих європейських університетів, щодо підготовки магістрів в цій сфері. Плідна співпраця з цілою низкою європейських університетів-партнерів (Університет міста Фоджа (Італія), Економічний університет Братислави (Словаччина), Краківський економічний університет, Університет Жешова (Польща), Стопанська академія (Болгарія) та ін.)дала змогу сформувати сучасний контент навчальних дисциплін та конкурентоспроможне їх науково-методичне забезпечення.

   Конкурентні переваги навчання у магістратурі тривалий час формувалися в межах магістерської програми «Європейський бізнес», що була започаткована у 2005 році і завершить своє існування у 2020 році. Ця програма була ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для реалізації набутих під час навчання компетенцій на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях. Специфікою підготовки було формування практичних знань, умінь для ведення бізнесу у міжнародному середовищі, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку. 

   Свідченням високого рівня підготовки магістрів, що випускаються упродовж останніх чотирнадцяти років є їх працевлаштування: в органах державної влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України тощо), у Представництві ЄС в Україні, Європейській Бізнес Асоціації, а також у провідних європейських міжнародних корпораціях («Nestle» (Швейцарія), «Rehau», «Siemens» (ФРН), «Хілті ЛТД (Україна)» (Ліхтенштейн), «Auchan», «AJC Development» (Франція), «FineTime LTD» (Великобританія) тощо).

   Професорсько-викладацький склад кафедри являє собою яскравий приклад спільної командної роботи при реалізації ряду міжнародних проектів, зокрема: Професорського гранту та Європейських Модулів за програмою Жана Моне, програм академічних обмінів в межах Erasmus+, Тасіс-Темпус (ЄС), «Ларгіс» (Великобританія), тренінгових програм (Лондонського Метрополітан університету (Великобританія), фонду «InWent», фонду Фрідріха Еберта (ФРН)).

Остання редакція: 10.07.20