Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітньо-професійна програма "Міжнародні економічні відносини"

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ29 "Міжнародні відносини"
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИДругий (магістерський) рівень
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ292 "Міжнародні економічні відносини"
КВАЛІФІКАЦІЯМагістр міжнародних економічних відносин

 Стандарт вищої освіти 
ОПП 2019Опис програмиРобочі програми та методичні матеріали дисциплін
 Навчальні планиРецензії стейкхолдерів
ОПП 2020Опис програмиРобочі програми та методичні матеріали дисциплін
 Навчальні планиКаталог вибіркових дисциплін

   

Документи до обговорення Архів документів

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми для процедури первинної акредитації

 

Відео-огляд матеріально-технічної бази,

що використовується під час реалізації освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма магістерського рівня «Міжнародні економічні відносини» є новою спеціальністю, що являє собою класичний напрямок підготовки економістів-міжнародників в КНЕУ. Вона покликана сформувати професійні компетенції, необхідні для роботи як на міжнародному, державному, так і на бізнесовому рівнях. Навчальний план освітньо-професійної програми сформований з врахуванням вимог провідих європейських університетів, щодо підготовки магістрів в цій сфері. Плідна співпраця з цілою низкою європейських університетів-партнерів (Університет міста Фоджа (Італія), Економічний університет Братислави (Словаччина), Краківський економічний університет, Університет Жешова (Польща), Стопанська академія (Болгарія) та ін.)дала змогу сформувати сучасний контент навчальних дисциплін та конкурентоспроможне їх науково-методичне забезпечення.

   Конкурентні переваги навчання у магістратурі тривалий час формувалися в межах магістерської програми «Європейський бізнес», що була започаткована у 2005 році і завершить своє існування у 2020 році. Ця програма була ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для реалізації набутих під час навчання компетенцій на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях. Специфікою підготовки було формування практичних знань, умінь для ведення бізнесу у міжнародному середовищі, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку. 

   Свідченням високого рівня підготовки магістрів, що випускаються упродовж останніх чотирнадцяти років є їх працевлаштування: в органах державної влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України тощо), у Представництві ЄС в Україні, Європейській Бізнес Асоціації, а також у провідних європейських міжнародних корпораціях («Nestle» (Швейцарія), «Rehau», «Siemens» (ФРН), «Хілті ЛТД (Україна)» (Ліхтенштейн), «Auchan», «AJC Development» (Франція), «FineTime LTD» (Великобританія) тощо).

   Професорсько-викладацький склад кафедри являє собою яскравий приклад спільної командної роботи при реалізації ряду міжнародних проектів, зокрема: Професорського гранту та Європейських Модулів за програмою Жана Моне, програм академічних обмінів в межах Erasmus+, Тасіс-Темпус (ЄС), «Ларгіс» (Великобританія), тренінгових програм (Лондонського Метрополітан університету (Великобританія), фонду «InWent», фонду Фрідріха Еберта (ФРН)).

 
До відома бажаючих взяти участь у програмі подвійного диплому!
 
Шановні вступники на освітньо-професійну програму 
"Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня вищої освіти!
 

Ми раді повідомити Вам, що вступивши на нашу освітню програму, Ви маєте можливість отримати диплом магістра не тільки від ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю 292 - Міжнародні економічні відносини, але й пройти англомовну магістерську програму навчання за спеціальністю "Economic Diplomacy" та отримати диплом магістра від Братиславського економічного університету. 

Детальніше про програму див. за посиланням: https://admission.euba.sk/programmes/master-in-economic-diplomacy.       

Для того, щоб своєчасно розпочати процес подання документів на навчання за програмою подвійного диплому Вам необхідно:

1) Бути офіційно зарахованим як здобувач вищої освіти за ОПП "Міжнародні економічні відносини" денної форми навчання;

2) Подати заяву встановленого зразка (завантажити форму заяви) на ім"я гаранта освітньої програми не пізніше 1 березня наступного календарного року після зарахування на ОП в КНЕУ;

3) В якості обов"язкового додатку до заяви надати гаранту нотаріально завірений переклад словацькою мовою диплому бакалавра (або спеціаліста) та додатку до диплому бакалавра (або спеціаліста);

4) В якості необов"язкових додатків до заяви Ви можете також представити копії сертифікатів про володіння іноземною/-ми мовою/-ми.

 

Важливо:

Перед поданням заяви Ви можете детально ознайомитися з умовами участі у програмі. Загальну інформацію про програму можна отримати у гаранта ОПП підчас зустрічі з вступниками на ОП та протягом навчального року за адресою:  03057, Україна, Київ, Проспект Перемоги 54/1, ауд. 514 за умови попереднього запису на зустріч з гарантом.

Допомога при оформленні наказу на включене навчання в КНЕУ та консультування щодо особливостей навчання за кордоном надається Центром міжнародної академічної мобільності КНЕУ за адресою: 03057, Україна, Київ, Проспект Перемоги 54/1, ауд. 218 за умови попереднього запису на зустріч

(https://kneu.edu.ua/ua/University_en/international_connections/center_international_academic_mobility/)

УВАГА! КНЕУ може схвалити Вашу кандидатуру на участь у програмі подвійного диплому за умови відсутності у Вас академічної заборогованості за перший рік навчання на ОПП "Міжнародні економічні відносини" в КНЕУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 13.09.22