Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Метою навчальної дисципліни є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів розробки та реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку.

Завдання дисципліни зорієнтовані на розуміння:

  • середовища формування сучасних стратегій розвитку та його ключових компонентів;
  • спектру апробованих у світогосподарській практиці та новітніх найбільш перспективних макроекономічних політик;
  • особливостей розробки та реалізації національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку;
  • сучасної міжнародної регуляторно-координаційної політики, зокрема в контексті інтересів країн з перехідними економіками;
  • сутності, умов, проблем і перспектив глобалізації економіки, її впливу на національні стратегії розвитку;
  • економічних аспектів розвитку окремих цивілізацій та міжцивілізаційної взаємодії.

Предмет дисципліни — методологія формування і практика реалізації сучасних стратегій розвитку окремих країн, міжнародних організацій та регіональних утворень в умовах глобалізації.
 

Остання редакція: 04.07.11

Публікаціі з предмету