Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейський бізнес та корпоративні стратегії

 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з організації ділових операцій та управління конкурентною поведінкою компанії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів системи компетенцій щодо:

  • розуміння особливостей європейського бізнесу та його ролі у розвитку Європейського Союзу в умовах глобалізації та регіональної інтеграції;
  • ідентифікації можливостей та обмежень малих та середніх підприємств у країнах – членах ЄС у виробництві товарів, наданні послуг, забезпеченні зайнятості та нарощуванні обсягів ВВП;
  • аналізу питань управління якістю на мікрорівні в основних галузях європейського бізнесу;
  • класифікації інструментів уніфікованого в межах ЄС управління конкурентною поведінкою суб’єктів підприємницької діяльності основних галузей європейської економіки;
  • характеристики процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції в країнах-членах ЄС;
  • оцінки ефективності функціонування європейських підприємств основних галузей бізнесу;
  • систематизації методів регулювання основних ринків товарів та послуг Європейського Союзу;
  • визначення перспектив розвитку основних галузей європейського бізнесу в контексті нової парадигми глобального менеджменту.

Предметом дисципліни є ділові операції господарської діяльності, уніфіковані інструменти управління конкурентною поведінкою та тенденції розвитку компаній основних галузей бізнесу країн – членів Європейського Союзу.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету