Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделі економічного розвитку

Остання редакція: 30.10.20

Публікаціі з предмету

  • Моделі економічного розвитку (52,1 KB)<p> методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Моделі економічного розвитку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»</p>01 Жовтня 2020 р.