Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Курс «Міжкультурна комунікація» (освітній ступінь: магістр)

 

Мета дисципліни: узагальнення та обґрунтуваннятеоретичних особливостей міжкультурної комунікації та формування практичних навичок інтегрування до міжнародної команди, застосовуючи  стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності.

Завдання дисципліни: розвинути ефективні навички спілкування студентів з представниками різних культур на академічному і професійному рівнях.

Програмні результати навчання:

  • аналізуватиособливості різних корпоративних культур в професійних контекстах та інтегруватись до міжнародної команди, застосовуючи  стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності;
  • демонструвати обізнаність щодо базових засад, сучасних теорій, концепцій, технологій і методів у сфері міжкультурної комунікації;
  • досліджувати і аналізувати на іноземній мові особливості національних корпоративних культур із застосуванням системного підходу, запропонованого у працях Г. Трайандіса, Г. Хофстеде і Е. Хола;
  • ефективно інтегруватись до міжнародної команди, застосовуючи  стратегії мовної і комунікативної поведінки з високим ступенем міжкультурної коректності;
  • демонструвати дослідницькі навички  і вміння ідентифікувати наукові і практичні проблеми, готувати наукові тексти з міжкультурної комунікації та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень іноземною мовою.
Остання редакція: 17.04.19