Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грицяк Леся Данилівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:
Закінчила факультет романо-германської філології
 
Київського національного університету імені Тараса 
 
Шевченка.