Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Капустіна Ольга Володимирівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: заступник завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 47 років
Біографія:

Закінчила факультет ромно-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.В 1976 році почала працювати на кафедрі іноземних мов Інституту народного господарства. З 1992 року працює на кафедрі іноземних мов факультету Міжнародної економіки і менеджменту (МЕіМ). Автор понад 30 наукових праць та розробок, серед яких "Business English for Economists. Questions of Banking" (2004, у співавт.), "Business English for Economists. Questions of Auditing" (2010, у співавт.), Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва (2010, у співавт.). Є членом Вченої Ради факультету МЕіМ.