Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Палесіка Ірина Володимирівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

У 1999 році закінчила КНЛУ. Спеціаліст англійської філології. У 2008 році 

закінчила Київський університет фінансів. Магістр міжнародного права. 

Працює на кафедрі з 2005 року.