Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Случайна Лариса Олександрівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
Посада: заступник завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Романо-германські мови та література (Англійська мова)». У грудні 2009 р. на підставі захисту дисертації здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

Має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, що включає участь у тренінгах і семінарах, наукових конференціях; участь у роботі оргкомітетів міжнародних конференцій і Всеукраїнської олімпіади; роботу з програмами навчальних дисциплін. 

Проходила стажування у США за напрямом «Управління процесом викладання англійської мови» та Польщі за напрямом «Нові та інноваційні методи викладання».

До кола наукових інтересів входить реалізація міждисциплінарного підходу у формуванні лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної компетентностей майбутніх фахівців з міжнародної економіки.

Викладає іноземну мову, ділову іноземну мову (бакалаврський рівень); міжкультурну комунікацію (магістерський рівень).