Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дорошенко Олександра Сергіївна

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

 

Одержала вищу освіту в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2009 р., спеціальність «Міжнародна економіка».

У 2013 році отримала ступінь магістраз міжнародних досліджень, захистив дипломну роботу на тему: «Побудова економіки знань в парадигмі нового економічного розвитку: Уроки Південної Кореї для країн, що розвиваються», Жіночий університет «IХВА» (м. Сеул, Республіка Корея).

У 2014 році захистила дисертацію на тему: «Становлення креативного сектору глобальної економіки» зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.