Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кальченко Тимур Валерійович

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 1996 р. одержав вищу освіту у Київському державному економічному університеті (спеціальність «Міжнародна економіка»)
З 1996 р. працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
У 1996-1997 рр. пройшов стажування в Університеті Торонто (м. Торонто, Канада).
У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інтернаціоналізація банківської діяльності (формування і розвиток мікростратегій»). У 2002 р. присвоєне звання доцента кафедри міжнародного менеджменту.
У 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки». У 2010 р. присвоєне звання професора кафедри міжнародного менеджменту.