Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кислицина Ольга Володимирівна

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

 

У 2007 р. закінчила Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського й здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки.

У 2007-2010 рр. навчалась в аспірантурі  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Міжнародна трудова міграція в умовах глобалізації».

З 2007 р. по 2013 працювала на кафедрі міжнародної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.