Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Омельченко Роман Володимирович

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

 

 

Одержав вищу освіту в Київському національному економічному університеті в 2000 р., спец. “Економіка підприємства” та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту проектів і консалтингу.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Науково-технологічні фактори ефективної діяльності транснаціональних корпорацій”,за спеціальністю – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Автор і співавтор більше ніж 60 наукових та науково-методичних праць. Автор монографії: «Інноваційна складова структурних реформ у формуванні глобальної конкурентоспроможності» (2014р.), та співавтор колективної монографії «Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (2006р.)