Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Веремієнко Тетяна Сергіївна

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Заступник декана факультету міжнародної економіки і менеджменту.
У 2007 р. закінчила з відзнакою ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", отримавши диплом магістра з міжнародної економіки. З 2007 р. по 2012 р. - здобувач кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему "Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку", науковий керівник - д.е.н., професор Лук'яненко Дмитро Григорович.