Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економічна діяльність України» напряму підготовки 6503

Мета наука: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері міжнародної економічної діяльності України.

Завдання науки: формування системи знань у сфері міжнародної економічної діяльності України, а також набуття практичних навичок щодо організації, регулювання та здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній економічній діяльності України.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування наукою студент зможе:

-  аналізувати стан та перспективи міжнародної економічної діяльності України за основними формами;

-  оцінювати ефективність регулювання міжнародної економічної діяльності України з точки зору суб’єктів господарювання та дотримання  національних економічних інтересів України;

-  виконувати економічні розрахунки щодо перспектив міжнародного співробітництва України;

-  здійснювати маркетингові дослідження міжнародних ринків товарів і послуг та економічні розрахунки ефективності експортно-імпортних операцій;

-  оцінювати стан та перспективи міжнародної міграції  України;

-  аналізуватистан та перспективи міжнародного науково-технологічного співробітництва України, виробництва, міжнародних коопераційних зв’язків іноземної, зарубіжної інвестиційної діяльності України;

-  аналізувати міжнародні валютно-фінансові операції України;

-  здійснювати зовнішньоекономічні операції;

-  аналізувати вплив глобальних проблем та ризиків на здійснення міжнародної економічної діяльності України.

Методичні матеріали з дисципліни "Міжнародна економічна діяльність України" напряму підготовки 6503

Остання редакція: 28.09.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародна економічна діяльність України 6401 (124.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» 6401. Дисципліна бакалаврського рівня. 10 Листопада 2016 р.
  • Міжнародна економічна діяльність України 6503 (113.5 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для спеціальності  6503. Дисципліна бакалаврського рівня. 10 Листопада 2016 р.
  • Міжнародна економічна діяльність України 6503 (1.6 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для спеціальності 650304 Жовтня 2016 р.
  • Міжнародна економічна діяльність України 6401 (1 MB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для спеціальності  «Правознавство» 640104 Жовтня 2016 р.