Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні організації

Мета дисципліни: формування системи теоретичних навичок і вмінь дослідження стану міжнародної економічної інтеграції, знань щодо об’єктивних закономірностей, принципів, функцій механізмів створення і дій та особливостей сучасних міжнародних організацій, сучасного і перспективного співробітництва України з міжнародними організаціями.

Завданнями дисципліни: формування у студентів вмінь та практичних навичок з аналізу діяльності міжнародних організацій у різних сферах економічного співробітництва.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

- аналізувати особливості діяльності міжнародних організацій з урахуванням тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; 

- проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

- здійснювати самостійний аналіз діяльності міжнародних організацій в різних сферах економічного співробітництва;

- аналізувати оцінки перспектив співробітництва України з різними міжнародними організаціями тощо.

- студенти мають опанувати  систему теоретичних знань та практичних навичок достатніх для виконання роботи та вирішення управлінських задач в міжнародних економічних відділах та структурах Міністерств та відомств України, інших державних та комерційних установах.

Методичні матеріали з дисципліни "Міжнародні організації"

Остання редакція: 28.09.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародні організації 6503 (130 KB)Паспорт навчальної дисципліни "Міжнародні організації" 6503. Дисципліна бакалаврського рівня. 10 Листопада 2016 р.
  • Міжнародні організації 6503 (1.1 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Міжнародні організації" для спеціальності 650304 Жовтня 2016 р.