Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний консалтинг

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі управлінського консультування транснаціональних корпорацій.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів та керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

–  аналізувати конкурентні позиції компанії на глобальних та національних ринках;

–  складати стратегічний план розвитку ТНК на перспективу;

–  знаходити вразливі аспекти управлінської діяльності в компанії;

–  організовувати процеси створення та забезпечення дефективної діяльності консультативних компаній;

–  аналізувати структуру та професійно-кваліфікаційний склад персоналу компанії;

–  виконувати економічні розрахунки щодо доцільності Зіни організаційної структури компанії, зокрема створення та ліквідації закордонних філій;

–  застосовувати найбільш ефективні моделі аналізу та оцінки рівня конкурентоспроможності ТНК та її окремих підрозділів. 

Методичні рекомендації з дисципліни "Міжнародний консалтинг"

Остання редакція: 28.09.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародний консалтинг 6503 (128 KB)Паспорт навчальної дисципліни «Міжнародний консалтинг». Дисципліна бакалаврського рівня.10 Листопада 2016 р.
  • Міжнародний консалтинг 6503 (792.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Міжнародний консалтинг" для спеціальності 650304 Жовтня 2016 р.