Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

 

Мета науки: формування у студентів знань з прийняття рішень щодо оцінки та підвищення управлінської результативності в міжнародному бізнесі.

Завдання науки: допомогти студентам у розумінні менеджменту як практики, заснованої на науці, мистецтві і майстерності; розвитку контекстного мислення, заснованого на розумінні сильних і слабких сторін поточної бізнес-моделі, організаційного дизайну та корпоративної культури та їх впливу на управлінську результативність; прийманні зобов’язань щодо досягнення організаційного успіху та свого особистого управлінського розвитку.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- аналізувати особисті та організаційні фактори управлінської результативності у структурі та середовищі міжнародного бізнесу;

- оцінювати організаційний контекст для досягнення управлінських результатів в міжнародному бізнесі;

- проектувати та застосовувати результативну управлінську роботу в міжнародних компаніях;

- планувати та управляти своїм професійним кар’єрним розвитком як основою для постійного зростання управлінських результатів в міжнародному бізнесі.

Методичні матеріали з дисципліни "Управлінська результативність в міжнародному бізнесі"

 

Остання редакція: 28.09.16

Публікаціі з предмету