Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління діловою досконалістю

Мета дисципліни: сформувати систему теоретичних знань, вмінь і практичних навичок у сфері ділової досконалості, а також форм, методів та механізмів її забезпечення.

Завдання дисциплінивиявленні системної сутності управління діловою досконалістю підприємств, організацій, корпорацій в умовах економічної глобалізації; визначенні показників та факторів ділової досконалості підприємств (організацій); дослідженні та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; визначенні диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції згідно міжнародних моделей управління діловою досконалістю; формуванні лідерських стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки.

Предмет дисципліни: ділова досконалість суб’єктів міжнародного бізнесу, методики її вдосконалення та механізми ефективної реалізації. 

Компетенції, що формуються дисципліною,спрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенцій:

–аналіз ділової досконалості суб’єктів міжнародних економічних відносин, її моніторинг та прогнозування;

–аналіз факторів та показників ділової досконалості суб’єктів міжнародного бізнесу;

–аналіз тенденцій глобалізації економічного розвитку;

–виявлення та оцінка проблем розвитку компанії;

–стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності;

–формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації) в контексті ділової досконалості;

–генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародно-економічній сфері;

–організація процесів управління діловою досконалістю підприємства (організації) міжнародного профілю;

–організація міжнародного науково-технічного співробітництва;

–організація системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу через управління діловою досконалістю.

Остання редакція: 24.05.17

Публікаціі з предмету