Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Венчурний бізнес

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасних компетенцій в області прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного бізнесу як особливого сектора інвестиційного ринку та джерела фінансування інноваційної діяльності, освоєння інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень, моделей функціонування венчурних фондів.

Завдання:

-  вивчення студентами фундаментальних засад, принципів та форм венчурного інвестування,

-  оволодіння методами та навичками дослідження діяльності венчурних інвесторів;

-  формування компетенцій у студентів щодо оцінки ефективності проектів та розробки альтернативних управлінських рішень і обґрунтування їх вибору на основі критерії соціально-економічної ефективності.

Предмет дисципліни – венчурне фінансування суб’єктів підприємницької діяльності

Після опанування дисицпліни "Венчурний бізнес" студенти набудуть компетентностей щодо прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного бізнесу як особливого сектора інвестиційного ринку та джерела фінансування інноваційної діяльності, освоєння інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень, моделей функціонування венчурних фондів в умовах загострення глобальної конкуренції, а саме:

- розуміння фундаментальних засад, принципів, форм та особливостей венчурного інвестування;

- володіння методами та навичками дослідження діяльності венчурних інвесторів;

- розуміння принципів функціонування венчурних фондів, корпоративних венчурних фондів, бізнес-ангелів, венчурних фондів за участі держави;

- визначення чинників систематичного і специфічного ризиків, що впливають на прийняття фінансових рішень;

- оцінювання ефективності проектів та розробка альтернативних управлінських рішень і обґрунтування їх вибору на основі критеріїв соціально-економічної ефективності.

Остання редакція: 25.05.17