Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальне конкурентне лідерство

Мета дисципліни є: формування у студентів знань і розуміння об’єктивних передумов, чинників забезпечення та механізмів досягнення глобального конкурентного лідерства бізнес-структурами, країнами і інтеграційними блоками.

Завдання дисципліни орієнтовані на глибоке розуміння: сутності лідерства у світовому господарстві, теорії та концепції (закономірностей) його забезпечення і розвитку; середовища формування сучасних глобальних конкурентних лідерів та його ключових компонентів; економічних, соціальних і політичних аспектів забезпечення глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначення диспозиції суб’єктів-лідерів глобальної конкуренції; визначення показників і чинників забезпечення глобального лідерства у світовому господарстві; діагностування галузевих, регіональних і секторальних імперативів формування глобального конкурентного лідерства суб’єктів міжнародних економічних відносин; дослідження та селекції різних типів макроекономічної і конкурентної політики забезпечення лідерства у світогосподарському просторі; особливостей розробки та реалізації національних стратегій економічного розвитку задля забезпечення глобального конкурентного лідерства; основних тенденцій формування глобальних корпоративних лідерів світового ринку та їх розвитку; визначення умов, проблем і перспектив становлення нових глобальних конкурентних лідерів світового господарства, їх впливу на розвиток людства.

Предмет дисципліни: конкурентні відносини суб’єктів міжнародного бізнесу в процесі формування і реалізації власних глобальних лідируючих позицій у світовому господарстві.

Компетентності, що формуються дисципліною, спрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенції:

– аналіз тенденцій глобалізації економічного розвитку; аналіз факторів та показників конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу;

– виявлення та оцінка проблем розвитку міжнародного бізнесу;

– стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності;

– розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств, міжгалузевих комплексів;

– розуміти сучасні концептуальні підходи до формування ефективних стратегій економічного розвитку;

– робити обґрунтовані висновки стосовно перспектив розвитку світогосподарських явищ і процесів;

– вміти виявляти взаємозв‘язок і протиріччя між стратегічними пріоритетами і тактичними економічними заходами держави,  макро- і мікроекономічними стратегіями розвитку;

– організація процесів управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю;

– організація взаємодії підприємства (організації) з зовнішнім середовищем;

– виявлення умов і факторів формування глобальних конкурентних лідерів;

– організація системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу;

– виявлення секторальних пріоритетів становлення глобальних конкурентних лідерів;

– адаптовувати світовий досвід формування лідерських позицій у світовому господарстві до відповідних наявних і перспективних проблем економічного розвитку України.

Остання редакція: 24.05.17

Публікаціі з предмету