Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг: Управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній та прийняття інвестиційних рішень

Мета дисципліни: удосконалення вмінь студентів щодо інвестиційних досліджень, розвиток їх аналітичних здібностей та презентаційних навичок. 

Завдання дисципліни: навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності; отримання навичок самостійного пошуку джерел інформації, її обробки, розрахунку аналітичних показників; оволодіння студентами вміннями та навичками роботи в команді, презентації результатів командної роботи.

Компетенції, що формуються дисципліною спрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенцій:

– аналіз публічної компанії командами-учасницями;

– написання звіту;

– презентація дослідження перед членами журі.

Остання редакція: 24.05.17

Публікаціі з предмету