Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка (вибіркова)

Мета науки: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу: озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку;

навчити аналізувати і оцінювати політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин та інфраструктуру міжнародної економічної діяльності;

допомогти освоїти методи і механізми сучасної системи регулювання міжнародних економічних відносин, в тому числі правові засади їх функціонування;

навчити аналізувати структуру та тенденції розвитку сучасного світового ринку товарів і послуг;

опанувати знаннями щодо сучасних тенденцій міжнародного руху факторів виробництва, капіталу, механізму міжнародної валютної системи, методології міжнародної розрахунків, розуміння логіки, напрямків і форм розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції;

навчити визначати сутність глобальних проблем сучасності та механізмів їх вирішення;

сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом курсу є: система міжнародних економічних відносин, що складається між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародна економіка (вибіркова) (105 KB)паспорт навчальної дисципліни з курсу «Міжнародна економіка» (вибіркова )26 Жовтня 2017 р.
  • Міжнародна економіка (вибіркова) (397 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (вибіркова) для спеціальності 640126 Жовтня 2017 р.