Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Швиданенко Олег Анатолійович

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: Професор кафедри міжнародної економіки, директор Інституту глобальної економічної політики
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Швиданенко Олег Анатолійович, 1975 року народження. Закінчив у 1994 році середню загальноосвітню школу № 179 в місті Києві. В 1997 році закінчив з відзнакою факультет міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю Міжнародна економіка , та отримав кваліфікацію Магістр.

У 2000 році закінчив Школу фінансів та менеджменту університету Лінкольншир та Хамберсайд, м. Лондон, Великобританія і здобув кваліфікацію магістра з ділового адміністрування (МБА) за спеціальністю Фінанси.
З вересня 1999 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри міжнародної економіки ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. За ефективну навчально-методичну та наукову роботу у 2003 році отримав вчене звання доцента.
У 2001 році призначено на посаду заступника завідувача, яку він обіймав до вступу у 2004 році до докторантури ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Кандидат економічних наук з 1999 року. Кандидатську дисертацію захистив у Спеціалізованій вченій раді при Київському національному економічному університеті. Доктор економічних наук з 2008 року за спеціальністю 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
У 2005 році став першим переможцем конкурсу молодих вчених міжнародного фахового наукового журналу Міжнародна економічна політика., що проводився в Київському національному економічному університеті за сприянням Центру торгової політики і права Оттави (Канада) при Карлтонському університеті і Університеті м. Оттава та Канадського агентства міжнародного розвитку (СІDA). У 2008 році став стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2008-2010 р.р. У 2009 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених 2009 року.
З вересня 1999 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри «Міжнародної економіки» Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З березня 2010 року призначений директором Інституту енциклопедичних досліджень з економіки ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

З квітня 2019 року призначений директором Інституту глобальної економічної політики ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій - спецрада 26.006.02, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України,  08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій - спецрада Д 58.082.01, Тернопольский національний економічний університет Міністерства освіти і науки України

Член редакційної колегії Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР», заступник Головного редактора. Видання включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 р. №654

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економіка та підприємництво».Видання включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016року. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» № 409 від 17.03.2020 року  до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України включено збірник наукових праць «Економіка та підприємництво»

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вчені записки»Збірник внесено до переліку фахових видань України, (наказ Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.) Друковане періодичне видання, що включено до переліку фахових видань України, категорія «Б»:наказ МОН України № 409  від 17.03.2020 р.

Викладає наступні дисципліни: Міжнародна економіка, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Глобальне конкурентне лідерство, Інтелектуальне лідерство, Мережева економіка,Strategic Management and International Competitiveness, Management and Organisational Behaviour, Managerial Economics.

ORCID:                     https://orcid.org/0000-0002-5021-0271

Researcher ID:         http://www.researcherid.com/rid/AAF-9374-2021

                                    http://www.researcherid.com/rid/A06-86-2018

Scopus ID :                56669958000

ResearchGate:           https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Shvydanenko

Google scholar:         https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=VvKcNlYAAAAJ