Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Цимбал Людмила Іванівна

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: Професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Освіта:

    - 2002 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

    - 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості регулювання ринку освітніх послуг в Україні».

    - 2014 р. отримала атестат доцента кафедри міжнародної економіки.

    - 2019 р. захистила докторську дисертацію за темою "Імперативи інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі" за спеціальністю 08.00.02 "Світове господарство та міжнародні економічні відносини".

    - 2020 р. отримала атестат професора кафедри міжнародної економіки.

Викладає дисципліни:

Міжнародна економіка, глобальна економіка, міжнародна безпека, тренінг з міжнародної економіки, вступ у спеціальність, парадигми розвитку соціально-економічних систем.

Державні нагороди і відзнаки:

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України

Сфера професійних інтересів:

- інтелектуалізація економіки, інтелектуальне лідерство

Експертна, проектна та громадська діяльність:

- відповідальний секретар Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ІІ етапу на базі  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" (2015-2018);

член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми магістерського рівня підготовки "Міжнародна економіка" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2020);

- член навчально-методичної ради Університету;

- член редакційної колегії  журналу "Наукові праці МАУП" Серія Економічні науки (м.Київ, Україна);

- член редакційної колегії журналу "Economics&Education" (м.Рига, Латвія);

- голова редакційної колегії журналу "Китаєзнавчі дослідження" (м.Київ, Україна).

Наукова діяльність:

- відповідальний виконавець науково-дослідної теми "Моделі та інструменти досягнення інтелектуального лідерства в глобальному конкурентому середовищі", керівник теми - д.е.н., професор Каленюк Ірина Сергіївна (2019-2021);

Авторські свідоцтва:

- твір наукового характеру "Global innovation space formation" / Каленюк І.С., Цимбал Л.І.; 14.12.2018. № 83703;

- твір наукового характеру «Методика оцінки інтелектуального лідерства країн» / Каленюк І.С., Цимбал Л.І.; 21.12.2020. № 100733

Стажування та курси підвищення кваліфікації:

- Сертифікат виданий Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація маркетингу», курси “Практичний маркетинг”, Київ, 2006р.

- Сертифікат виданий Ризьким міжнародним університетом, семінар “Системи управління”, Київ, 2008р.

- Сертифікат виданий Information Systems  Management Institute, seminar “Management systems on the basis of IEEP”, Riga,  2008

- Сертифікат, що підтверджує участь в Faculty Development Workshop Series, 2010

- Сертифікат, що підтверджує проходження тренінгу «European Union Innovation and Investment Development». Joint project of KNEU and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2013

- Сертифікат, що підтверджує проходження тренінгу "European regional development model", Joint project of KNEU, Jean Monnet Fund and Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2014

- Mykolas Romeris University, «European Universities and their contribution to the formation and development of personality and society», Certificate 5KV-1846, 2018 р.

- Mykolas Romeris University, Certificate, «European Universities and their contribution to the formation and development of personality and society», 2019 р.

- ISMA, Certificate «Internationalization of university activities: European experience», 22.04.2019-30.08.2019 р

ORCID                    https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0873-9227

ResearchGate        https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Tsymbal/publications

Researcher ID:       G-1616-2017

Scopus ID :            57207890003

Google scholar:    https://scholar.google.com.ua/citations?user=9KwSUtYAAAAJ&hl=uk