Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Мета дисципліни є: формування розуміння студентами факторів та механізмів досягнення високих конкурентних позицій на світовому ринку.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів та національних економік в умовах економічної глобалізації; визначені показників та факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємств (організацій); досліджені та селекції різних типів міжнародних стратегій конкурентної поведінки та оцінюванні їх ефективності; аналізі галузевих, регіональних та секторальних імператив формування конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин; визначені диспозиції суб’єктів глобальної конкуренції; розробці та імплементації конкурентних стратегій українських підприємств для виходу на зарубіжні ринки.

Предмет дисципліни: конкурентні відносини суб’єктів міжнародного бізнесу та механізми їх реалізації.

Компетенції, що формуються дисципліноюспрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенцій:

– аналіз кон’юнктури міжнародних ринків, її моніторинг та прогнозування;

– аналіз факторів та показників конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу;

– аналіз тенденцій глобалізації економічного розвитку;

– виявлення та оцінка проблем розвитку міжнародного бізнесу;

– стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності;

– формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації), галузі, регіону; 

– розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;

– генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародно-економічній сфері;

– організація процесів управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю;

– організація взаємодії підприємства (організації) з зовнішнім середовищем;

– організація процесів управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів;

– організація міжнародного науково-технічного співробітництва;

– організація системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу.

Остання редакція: 24.05.17

Публікаціі з предмету