Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Олефіренко Вікторія Володимирівна

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

У 2008 році закінчила ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" факультет міжнародної економіки і менеджменту. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі". 

Викладає дисципліни на кафедрі: "Міжнародна торгівля", "Міжнародний маркетинг", "Управління міжнародними каналами розподілу", "Міжнародна торговельна діяльність".