Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сандул Марія Станіславівна

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

У 2013 році здобула ступінь магістра з міжнародної економіки за програмою «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Навчалась в аспірантурі КНЕУ на кафедрі міжнародної економіки. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти» за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

Відповідальний секретар наукового журналу "Міжнародна економічна політика". Член редакційної колегії журналу "Китаєзнавчі дослідження" Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського.

Викладає дисципліни на кафедрі: "Міжнародна логістика", "Міжнародний маркетинг". 

Професійний розвиток:

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" №12СС 02070884 / 069672-20