Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тіпанов Владислав Вікторович

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

У 2000 році закінчив Київський національний економічний університет та здобув кваліфікацію магістра ділового адміністрування. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки» за спеціальністю «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Додатковий досвід:

1. Спільний проект КНЕУ та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудивізуальних засобів та культури Тренінг «Адвокація європейської інтеграції» №199755-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO/28 від 05.10.2013;

2. Спільний проект КНЕУ та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудивізуальних засобів та культури Тренінг «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» №529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO/32 від 09.11.2013;

3. Спільний проект КНЕУ, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудивізуальн их засобів та культури Тренінг «Модель європейського регіонального розвитку» №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/22 від 05.07.2014;

4. Спільний проект КНТЕУ та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудивізуальних засобів та культури Тренінг «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з  Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» №562453-EEP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULEвід 01.03 – 06.03.2018, Kyiv;

5. Спільний проект НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Erasmus+ Jean MonnetFundта Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, який підтримано Європейською Комісією Тренінг «Європейські бізнес моделі: трансформація, гармонізація та реалізація в Україні» № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE від 21.03.- 25.03.2019, Kyiv;

Викладає дисципліни на кафедрі: "Міжнародна торгівля", "Міжнародний маркетинг", "Міжнародна контрактна справа", "Конкурентна розвідка", "ВПК зарубіжних країн".