Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Митне регулювання

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно механізмів та інструментів митного та нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій, як основи захисту національних економічних інтересів держав.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій у сфері митного регулювання, достатніх для роботи за фахом у структурі Митних служб держав та бізнес структур, що здійснюють експортно/імпортні операції.

Результати навчання: за умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • виявляти та оцінювати вплив дії митних та нетарифних інструментів на народногосподарський комплекс держави, виробника, споживача товару та міжнародну торговельну систему у цілому;
  • оцінювати фактичний рівень захисту митного тарифу ринку конкретного товару;
  • розраховувати оптимальні ставки імпортного митного тарифу для держави;
  • розумітися у системі митного оформлення, митного контролю та оподаткування експортно-імпортних операцій;
  • здійснювати контроль за правильністю застосування митного та податкового законодавства, а, також, вимог міжнародних та міжурядових угод при митному оформленні вантажів, що переміщуються через митний кордон України;
  • володіти сучасним регуляторним інструментарієм таособливостями митної політики України в її взаємовідносинах з країнами світової торговельної системи;
  • бути адаптивними при реалізаціїетапів процесу гармонізації вітчизняного законодавства з питань     митного регулювання  до вимог світової інтеграції.
Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету

  • Митне регулювання 051 (магістерський рівень в.о.) (225 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Митне регулювання» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми/спеціалізації «Міжнародна економіка»27 Грудня 2018 р.
  • Митне регулювання 076 (магістерський рівень в.о.) (226.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Митне регулювання» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньо-професійної програми/спеціалізації  «Міжнародний бізнес»27 Грудня 2018 р.
  • Митне регулювання (106.4 KB)паспорт навчальної  дисципліни «Митне регулювання» .Дисципліна магістерського рівня.12 Липня 2016 р.