Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Німецька мова (спец.«Міжнародна економіка».)

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні B2.

Завдання дисципліни: розвиток та автоматизація активних практичних навичок усного та письмового мовлення на політичну, економічну, країнознавчу, культурну та побутову тематику.

Результати навчання:

За умов успішного опанування дисципліни студент зможе:

- вільно і фонетично правильно читати суспільно-політичні чи літературні тексти як знайомого, так і незнайомого характеру;

- здійснювати монологічне мовлення: повідомлення, презентації, виступи тощо;

- вести діалогічне спілкування німецькою мовою (в тому числі, дискусії, телефонні розмови) – з висловленням та обґрунтуванням власної думки – щодо загальних суспільно-політичних та економічних тем;

- висвітлюватита коментувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту та писати твори (повідомлення) за вказаною вище тематикою;

- правильно оформляти зразки приватної та простої ділової кореспонденції;

- усвідомлювати та використовувати у мовленнєвій діяльності соціокультурні правила німецькомовного етносу.

(Для студентів, для яких німецька мова є другою іноземною або які взагалі не володіють німецькою мовою, створюються групи для початківців.)

Остання редакція: 21.04.16

Публікаціі з предмету

 • Часові форми дієслова (Zeitformen von Verben) (795.5 KB)Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів немовних спеціальностей, які починають вивчати німецьку мову як основну або вивчають її як другу іноземну. Посібник орієнтований на володіння німецькою мовою на рівні A1-B1 згідно загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти CEFR і будується на загальномовному лексичному матеріалі з незначним вкрапленням елементів економічної лексики. Посібник містить коментарі і впра-ви щодо різноманітних аспектів часової парадигми німецького дієслова. Мате- ріали можуть використовуватися для самостійного вивчення на дистанційній формі навчання і для контролю знань.12 Жовтня 2017 р.
 • Німецька мова Міжнародний бізнес (146 KB)паспорт  дисципліни «Німецька мова» для І та ІІ курсу  спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», «Міжнародні економічні відносини»,«Міжнародний бізнес». ІІ курс02 Жовтня 2017 р.
 • Німецька мова (спец: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, маркетинг, економіка, комп’ютерні науки) 1к (351.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» для І курсу.02 Жовтня 2017 р.
 • Німецька мова 6М01 1курс (437.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (І курс)30 Червня 2016 р.
 • Німецька мова 6.030503 2курс (453 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (ІІ курс)30 Червня 2016 р.
 • Німецька мова 6503 (I-II курси) (131 KB)паспорт навчальної дисципліни «Німецька мова» 6503 (I-II курси) . Дисципліна бакалаврського рівня.03 Листопада 2015 р.
 • Німецька мова 6503 (початківці) (114 KB)паспорт навчальної дисципліни «Німецька мова» 6503  (I-II курси,  початківці) . Дисципліна бакалаврського рівня.03 Листопада 2015 р.
 • Німецька мова 6503 (III-IV курси) (92.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Німецька мова» (III-IV курси) . Дисципліна бакалаврського рівня.03 Листопада 2015 р.
 • Німецька мова 6.030503 ( I-II курси) (763 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів I-IIкурсів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Німецька мова» для напряму підготовки 6503  26 Серпня 2015 р.
 • Німецька мова, 6.030401 (648.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова»26 Серпня 2015 р.
 • Практична граматика (10.9 MB)ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ –  Початковий курс   Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей  15 Квітня 2015 р.
 • Практична граматика німецької мови (1.1 MB)ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ –  підвищений рівень   Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей  15 Квітня 2015 р.